==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vietsense Travel liên tục tổ chức Chương Trình Ghép Đoàn Hàng Tuần đưa quý khách đến với những bãi cát nhỏ mịn màng,tạo nên những bãi tắm đẹp như Cát Cò 1,2,3. Đến với nơi đây ngoài vẻ đẹp của biển ra quý khách còn được thưởng thức hệ sinh thái rừng vô cùng phong phú không uổng danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới

Vietsense Travel liên tục tổ chức Chương trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần đưa quý khách đến với những bãi cát nhỏ mịn màng,tạo nên những bãi tắm đẹp như Cát Cò 1,2,3. Đến với Cát Bà ngoài vẻ đẹp của biển ra quý khách còn được thưởng thức hệ sinh thái rừng vô cùng phong phú không uổng danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới

Vietsense Travel cập nhật Hình Ảnh Hành trình Cát Bà Ghép Đoàn Khởi Hành 12 - 14/6/2020 vừa qua nhé:

Hình Ảnh Chương trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần - Ảnh 1

Hình Ảnh Chương trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần - Ảnh 2

Hình Ảnh Chương trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần - Ảnh 3

Hình Ảnh Chương trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần - Ảnh 4

Hình Ảnh Chương trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần - Ảnh 5

Hình Ảnh Chương trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần - Ảnh 6

Hình Ảnh Hành trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần

Hình Ảnh Hành trình Cát Bà Ghép Đoàn Hàng Tuần
44 4 48 92 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==