==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Cát Bà- Ngày 5/5/2015, tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp lãnh đạo lần thứ nhất Liên minh Hạ Long - Cát Bà. Tham dự hội nghị có lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Ted Osius;  lãnh đạo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

 

trải nghiệm Cát Bà- Ngày 5/5/2015, tại thành phố Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp lãnh đạo lần thứ nhất Liên minh Hạ Long - Cát Bà. Tham dự hội nghị có lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Ted Osius;  lãnh đạo Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

 

Họp Hội Nghị Triển Khai Dự Án Liên Minh Hạ Long - Cát Bà - Ảnh 1

 

Liên minh Vịnh Hạ Long - Cát Bà được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thành lập với mục đích xây dựng quan hệ đối tác giữa chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự nhằm nâng cao quản lý môi trường Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà. Thời gian thực hiện trong vòng 3 năm, từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2017.

 

Các hoạt động của Liên minh được chia thành hai hợp phần, bao gồm hợp phần Liên kết vơi doanh nghiệp do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) điều phối, tập trung vào tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và đối thoại chính sách và hợp phần do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) thực hiện, tập trung vào bảo tồn dựa vào cộng đồng và nâng cao năng lực.

 

Họp Hội Nghị Triển Khai Dự Án Liên Minh Hạ Long - Cát Bà - Ảnh 2

 

Tại cuộc gặp, lãnh đạo các bên đã cùng thảo luận và tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến các hoạt động của dự án Liên minh Hạ Long - Cát Bà, phân tích hiện trạng chất lượng nước của Vịnh Hạ Long, những cơ hội và thách thức hiện tại IUCN của vịnh Hạ Long như áp lực từ hoạt động chương trình , vấn đề môi trường... đồng thời đưa ra các đề xuất tăng cường công tác phối hợp trong quản lý khu vực Hạ Long - Cát Bà như đưa quần đảo Cát Bà vào khu vực mở rộng của vịnh Hạ Long để quản lý, bảo tồn tốt hơn các giá trị của hai khu vực này.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đồng chí Vũ Thị Thu Thủy đánh giá cao về tính hữu ích và hiệu quả các hoạt động của Liên minh Hạ Long-Cát Bà đối với di sản Vịnh Hạ Long. Việc thành lập Liên minh Hạ Long - Cát Bà có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ Quảng Ninh quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long; thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long...

 

Xem Thêm Chương trình Cát Bà Hấp Dẫn

Họp Hội Nghị Triển Khai Dự Án Liên Minh Hạ Long Cát Bà

Họp Hội Nghị Triển Khai Dự Án Liên Minh Hạ Long Cát Bà
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==