==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Cát Bà- UBND huyện Cát Hải vừa phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh trải nghiệm – dịch vụ trên địa bàn. Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với sự phát triển của doanh nghiệp và Của Cát Bà; kỹ năng thực hành, sử dụng Thương mại Điện tử một cách hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh, quản lý và tiếp thị chương trình Cát Bà.

trải nghiệm Cát Bà- UBND huyện Cát Hải vừa phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh chương trình – dịch vụ trên địa bàn. Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với sự phát triển của doanh nghiệp và Của Cát Bà; kỹ năng thực hành, sử dụng Thương mại Điện tử một cách hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh, quản lý và tiếp thị hành trình Cát Bà.

Đảo Cát Bà Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào hành trình - Ảnh 1

60 đại biểu là đại diện phòng ban chức năng và các đơn vị kinh doanh trải nghiệm dịch vụ trên địa bàn huyện được giới thiệu về tổng quan thương mại điện tử; thương mại điện tử trong lĩnh vực chương trình ; hành trình trực tuyến ở Việt Nam; chiến lược tham gia các sàn trải nghiệm trực tuyến; xây dựng website doanh nghiệp; chiến lược tiếp thị trực tuyến sản phẩm chương trình … Các đại biểu thảo luận về những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong lĩnh vực hành trình đảo Cát Bà.

Nguồn: Báo Hải Phòng

Đảo Cát Bà Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào trải nghiệm

Đảo Cát Bà Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào trải nghiệm
15 1 16 31 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==