==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đảo Cát Bà Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Du Lịch

du lịch cát bà- UBND huyện Cát Hải vừa phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch – dịch vụ trên địa bàn. Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với sự phát triển của doanh nghiệp và của du lịch cát bà; kỹ năng thực hành, sử dụng Thương mại Điện tử một cách hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh, quản lý và tiếp thị hành trình.

Du lịch đảo Cát Bà giá vé tham quan vịnh tăng từ năm 2021 Du lịch đảo Cát Bà giá vé tham quan vịnh tăng từ năm 2021

chương trình- UBND huyện Cát Hải vừa phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch – dịch vụ trên địa bàn. Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với sự phát triển của doanh nghiệp và của du lịch cát bà; kỹ năng thực hành, sử dụng Thương mại Điện tử một cách hiệu quả vào các hoạt động kinh doanh, quản lý và tiếp thị hành trình.

Đảo Cát Bà Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Du Lịch - Ảnh 1

60 đại biểu là đại diện phòng ban chức năng và các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện được giới thiệu về tổng quan thương mại điện tử; thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch; du lịch trực tuyến ở Việt Nam; chiến lược tham gia các sàn du lịch trực tuyến; xây dựng website doanh nghiệp; chiến lược tiếp thị trực tuyến sản phẩm du lịch… Các đại biểu thảo luận về những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch đảo Cát Bà.

Nguồn: Báo Hải Phòng

Đảo Cát Bà Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Du Lịch

Đảo Cát Bà Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Du Lịch
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==